Route: Week:
  FLT MON - 20MAY TUE - 21MAY WED - 22MAY THU - 23MAY FRI - 24MAY SAT - 25MAY SUN - 26MAY
Dhaka ⇒
Kuala Lumpur
DAC→KUL
82 --- --- --- --- --- --- ---
Dhaka ⇒
Kuala Lumpur
DAC→KUL
86 DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00
DEP: 19:15
ARR: 01:00